Více času na podstatné

Jak ohlásit produkci odpadů za rok 2011 do 15. února?

21.01.2012 08:53

Rok 2012 sebou přináší změny ve způsobu ohlašování údajů z oblasti životního prostředí! V minulosti se ohlašovací povinnost, prostřednictvím ISPOP, týkala pouze vybraných provozovatelů a vybraných složek životního prostředí. Nově bude nutné veškeré údaje za oblast odpadů, obalů, vod a IRZ hlásit pouze elektronicky prostřednictvím Integrovaného systému plněné ohlašovacích povinností (ISPOP). Více ZDE