Více času na podstatné

Jak podat opravné hlášení do ISPOP?

12.03.2013 07:05

Vrátí-li ověřovatel podané hlášení k opravě – k doplnění (stav hlášení „Vráceno k doplnění/doplněno“) nebo ohlašovatel chce sám podat opravné hlášení, je třeba celé hlášení se správnými údaji podat jako hlášení „Doplněné“ s uvedením Evidenčního čísla prvního „Řádného“ hlášení za totožný předmět hlášení.

POZOR! - výjimkou je oprava údajů identifikující ohlašovací jednotku tzv.“Předmět hlášení“ u F_ODP_PROD - viz „Upozornění“ níže. Po výběru „Doplněné hlášení“ v úvodu formuláře se objeví povinné pole pro zadání Evidenčního čísla řádného (prvního) hlášení, ke kterému se doplněné (opravné) hlášení vztahuje. Vyplnění správného Evidenčního čísla hlášení (ve tvaru XXXXXX) v doplněném hlášení je třeba věnovat zvýšenou pozornost, v případě uvedení chybného evidenčního čísla nedojde ke spárování s řádným hlášením, a nebude tak systémem zpracováno.

Upozornění: K rozlišení, zda se jedná o hlášení za různé provozovny jednoho subjektu slouží tzv. „Předmět hlášení“, který je složen v případě F_ODP_PROD z následujících údajů: ohlašovaný rok / / IČZÚJ v místě provozovny - tedy vzniku odpadu / číslo provozovny. Na základě těchto údajů automatická kontrola (validace) vyhodnotí, zda se jedná o Řádné (první) nebo Doplněné (druhé a další) hlášení za danou provozovnu.

V případě, že chce ohlašovatel podat opravné hlášení, ve kterém byla provedena změna v údajích o provozovně - jiné IČZÚJ (příp. také jiný kód ORP), než bylo uvedeno v Řádném (prvním) hlášení, není „Předmět hlášení“ totožný s prvním hlášením a druhé (opravné) hlášení je nutno podat jako Řádné, nikoli jako Doplněné.

Doporučujeme tuto skutečnost stručně uvést v poli „Poznámky“ na prvním listě hlášení.

 

Zdroj: CENIA