Více času na podstatné

Jak se stát energetickým specialistou?

25.07.2014 08:17

Energetickým specialistou je (podle § 10 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění) fyzická osoba, která je držitelem oprávnění uděleného MPO ke:

 1. zpracovávání energetického auditu a energetického posudku
 2. zpracovávání průkazu energetické náročnosti budov (PENB)
 3. provádění kontroly provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie
 4. provádění kontroly klimatizačních systémů

 

Energetickým specialistou se může stát osoba:

 • s vysokoškolským (bakalářským, magisterským nebo doktorským) vzděláním v oblasti technických věd a jejich oborech energetiky nebo stavebnictví a 3 roky praxe v oboru nebo
 • se středním vzděláním s maturitní zkouškou v oblastech technického směru v oboru energetiky nebo stavebnictví a 6 let praxe v oboru nebo
 • s vyšším odborným vzděláním v oblastech technického směru v oboru energetiky nebo stavebnictví a 5 let praxe v oboru.

Oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty získá zájemce na základě podané žádosti a složení odborné zkoušky. V rámci jedné zkoušky se lze ucházet o získání více typů oprávnění. V případě neúspěšného absolvování zkoušky si uchazeč může podat novou žádost po 12 měsících od doručení rozhodnutí.


Povinné náležitosti přihlášky:

 • vyplněná žádost
 • doložení praxe (potvrzení zaměstnavatele, v případě OSVČ čestné prohlášení o délce a oboru praxe)
 • kopie dokladu o dosaženém vzdělání (diplom nebo maturitní vysvědčení)
 • výpis z rejstříku trestů (k datu podání žádosti nesmí být starší 3 měsíců)

 

Výše uvedené doklady zašle uchazeč na adresu:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

odbor elektroenergetiky

Na Františku 32

110 15 Praha 1

 

Další informace naleznete v § 10, 10a, 10b a 10c zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění a ve vyhlášce č. 118/2013, o energetických specialistech.

 

Ke stažení:

 

Zdroj: MPO