Více času na podstatné

Jaké jsou představy nevládních organizací při revizi evropských předpisů v oblasti ochrany ovzduší?

18.03.2013 08:20

V EU se schyluje k revizi předpisů, které ovlivňují kvalitu života stovek milionů obyvatel. Šanci na změnu vycítily i nevládní organizace. Evropská komise (EK) se letos chystá po deseti letech revidovat svou zastaralou politiku v oblasti ochrany ovzduší. Šanci na změnu k lepšímu vycítily i nevládní organizace. Šedesát z nich se proto spojila, aby na komisi vyvinulo tlak a přimělo ji výrazně zpřísnit takzvané emisní stropy, které státům určují maximální míru znečištění. Nově navrhují regulovat i dosud neregulované látky, například prachové částice velmi malých rozměrů.

M. ŠUTA: Skutečně je v plánu se v rámci směrnice o NRMM (pozn. Non-Road Mobile Machinery) zaměřit i na exhalace z motorů, například traktorů a další zemědělské techniky, bagrů, buldozerů, nakladačů, kompresorů a tak dále. Tato oblast byla doposud podceňována, nicméně údaje ze zemí s podrobnými registry znečištění ukazují, že tato zařízení jsou významným zdrojem znečištění. Představují lokální problém, například na staveništích byly mnohdy naměřeny obrovské koncentrace znečištění, hlavně jemných prachových částic. Ty ohrožují jak zdraví zaměstnanců stavebních firem, tak lidí žijících nebo pracujících v okolí stavby.

 

Priority nevládních organizací:

  1. Tou první jsou závazky k podstatnému snižování emisí jednotlivých států v rámci již zmiňované revidované směrnice o emisních stropech (NEC). A to nejen pro už regulované látky (SO2, NOx, VOC a NH3), ale i pro škodliviny doposud směrnicí neregulované – jemný prach (PM2,5), metan, černý uhlík (black carbon) a rtuť.
  2. Další společnou prioritou je přijetí odvětvových právních předpisů pro snížení emisí z nejvýznamnějších zdrojů znečištění, jako jsou domácí topeniště, silniční a lodní doprava, zemědělství, průmysl, používání rozpouštědel a nesilniční mobilní mechanizace (Non-Road Mobile Machinery, NRMM).
  3. Třetí společnou prioritou je účinnější prosazování současných limitů znečištění a zpřísnění některých z nich. To se týká zejména limitu pro jemný prach (PM2,5), který je nyní 2,5krát vyšší než platné doporučení WHO.

 

Celý rozhovor Českápozice.cz s Miroslavem Šutou z Centra pro životní prostředí a zdraví čtěte ZDE.

 

Zdroj: Českápozice.cz