Více času na podstatné

Jaké změny nás čekají v oblasti ochrany ovzduší? Jaké děláme nejčastější chyby?

03.09.2010 08:01

Legislativa:

A) dokončena novela Nařízení vlády č. 615/2006 Sb. o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, ve sbírce by se měl předpis objevit do konce roku (upozorňujeme že, od 1.1.2010 platí nové emisní limity!)

B) dokončena novela vyhlášky č. 355/2002 Sb. - těkavé organické látky

C) Připravuje se nový zákon o ovzduší

    - emisní limity a podmínky provozu podle kvality ovzduší a i pro související činnosti

    - kompenzační opatření

    - zpřísnění emisních limitů

D) nová směrnice o průmyslových emisích

 

Nejčastější chyby:

- chybná kategorizace zdroje

- provoz bez povolení orgánu ochrany ovzduší

- není vedena provozní evidence

- nefunkčnost odlučovacích zařízení

- zapomíná se na povinnosti v souvislosti s regulovanými látkami (hlava III zákona 86/2002 Sb., nařízení č. 1005/2009)

    - kontrola těsnosti

    - systém detekce úniku

    - odstraňování závad

    - vést evidenční knihu (vyhláška 279/2009 Sb.)

    - označování nádob a výrobků patřičným štítkem

- zapomínání na povinnosti  v souvislosti s provozem zařízení, kt. obsahuje F-plyn