Více času na podstatné

Jaké změny přináší novela vyhlášky o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků?

29.06.2011 09:25

Novela vyhlášky č. 450/2005 Sb. nabude v platnosti již 15. července 2011! Novela přináší mnoho zásadních změn. ZDE jsme pro vás připravili souhrn toho nejpodstatnějšího.