Více času na podstatné

Janez Potočnik chce větší podporu recyklace a zákaz skládkování

21.11.2012 08:19

Během své týdenní návštěvy v irském Dublinu hovořil eurokomisař pro životní prostředí Janez Potočnik na téma zlepšování finanční a hospodářské situace v zemích Unie. Cesta k obnovení ekonomického růstu podle něj vede přes podporu tzv.. zelené ekonomiky. Výrazný ekonomický přínos by mělo přinést i zvýšení míry recyklace odpadů a účinná eliminace skládkování.

Potočnik: Výrazné omezení skládkování je klíčové
Do roku 2020 chce unie radikálně snížit množství odpadů, které jsou ukládány na skládky. Komisi trápí fakt, že až v deseti členských státech končí na skládkách více než sedmdesát procent komunálního odpadu. Takový přístup není podle eurokomisaře jen mrháním surovin, ale i ztrátou pracovních míst.

"Účinná eliminace skládkování směřující k dosažení vyšší požadované míry recyklace by mohla v rámci Evropy vytvořit sto třicet tisíc pracovních míst a vygenerovat v sektoru odpadového hospodářství obrat patnáct miliard euro," konstatoval na margo možného ekonomického přínosu "zelených" opatření Janez Potočnik.

Unie od roku 2014 zpřísní kritéria pro odpady
V roce 2014 bude unie přehodnocovat v současnosti platnou odpadovou legislativu. Zpřísnění kritérií pro odpady má zajistit zvýšení efektivního využívání energetických i materiálních zdrojů. Oživení ekonomického růstu plánuje unie dosáhnout i kompletní realizací a dodržováním evropské odpadové legislativy.

Odhady hovoří o tom, že by se ročně ušetřilo dvaasedmdesát miliard euro. Vzrostly by i celkové tržby v odpadovém hospodářství a sektoru recyklace v EU o dvaačtyřicet miliard euro.

"Moderní environmentální politika není překážkou ekonomického růstu nebo omezením pro podnikání," zdůraznil Janez Potočnik. Zároveň dodal, že legislativa neslouží jen na potrestání znečišťovatele a je třeba ji využívat ještě předtím než někdo způsobí škodu na životním prostředí.

Investice do zelených projektů má přinést soukromý sektor
Podle unie to bude právě soukromý sektor, který bude hybnou silou inovací v rámci "zelené" ekonomiky. Dovede ho k tomu zejména neustále rostoucí cena práce. S její růstem se nevyhnutelně musí zvyšovat i produktivita výroby při zachování stejného množství vstupních surovin a zdrojů, doplnil Janez Potočnik.

Kromě finančních prostředků z operačních programů unie a soukromého sektoru, by potřebné investice do tzv.zeleného růstu (green growth) měla přinést i Evropská investiční banka (EIB). V následujících třech až čtyřech letech by banka měla na inovativní projekty efektivního využívání zdrojů (energetických i surovinových) vyčlenit okolo šedesát miliard euro.

Irsko dostalo pochvalu za plastové tašky
Během návštěvy eurokomisař vyzvedl pozitivní příklad Irska pro ostatní země unie při řešení problému znečišťování přírody plastovými taškami, které lidé po většinou jednorázovém použití vyhazují environmentálně nevhodným způsobem.

Irsko zavedlo poplatek za používání těchto plastových nákupních tašek již v roce 2002 ve výši 15 centů. Aktuální výše poplatku je 22 centů a platí od roku 2007. Po zavedení tohoto poplatku se snížila spotřeba platových tašek v Irsku až o 95 procent.

 

Zdroj: odpady-portal.sk