Více času na podstatné

Je Česká republika vhodným místem pro investice v oblasti energetiky?

03.05.2011 07:26

Termín: pátek 6. května 2011 od 9.30 do 15.30 hod.
Místo: Dorint Hotel Don Giovanni Prague ****, Vinohradská 157a, Praha 3 (Mapa)

 

Pořadatelem konference je deník Mladá fronta E15 z vydavatelství Mladá fronta a. s. ve spolupráci s poradenskou společností DDeM, s. r. o., které tímto zahajují fungování nové nepolitické komunikační platformy Leading Minds Forum.

 

Základní podmínkou bezpečnosti státu je fungující energetický sektor. Pokud se Česká republika nemá stát během příštích 10 let čistým importérem elektřiny, musí vytvořit podmínky pro mnohamiliardové investice soukromých firem. Ty budou spojeny s postupným nahrazováním a modernizací uhelných elektráren, rozšířením JE Temelín, ale také například s nutným rozvojem sítí.

Zveme Vás k účasti na odborné konferenci, jejímž smyslem je odpovědět na tyto a další otázky:

  • Jakými nástroji chce vláda ČR motivovat soukromé subjekty k naplňování státní energetické politiky?
  • Jaké jsou podmínky, za kterých má být aktualizována a naplňována státní energetická koncepce?
  • Co je pro potenciální investory největším problémem s ohledem na současnou českou legislativu?
  • Jaké projekty nových elektráren a energetické infrastruktury jsou nezbytné pro zajištění energetické soběstačnosti ČR?
  • Co je slabým místem výstavby energetické infrastruktury potřebné pro naplňování státní energetické koncepce?

 

Program konference:

 

Změna řečníků vyhrazena

Předběžný timing Řečník Téma
9.00 – 9.10 Moderátorka
Ivana Šalomonová
Představení hostů, programu a příležitosti zapojit se do odpoledních workshopů
  • Definice problému, který se bude během dne na konferenci řešit
9.10 – 9.25 Tomáš Hüner, nám. ministra průmyslu a obchodu ČR, ředitel sekce průmyslu a energetiky Možnosti podpory investic s ohledem na naplňování cílů české energetické politiky
9.25 – 9.40 Ivo Hlaváč, nám. ministra životního prostředí, ředitel sekce technické ochrany životního prostředí Pohled na budoucí podobu energetického mixu ČR a na možná kompenzační opatření spojená s výstavbou či modernizací elektráren
9.40 – 10.30 Moderovaná diskuse prezentujících, do které budou přizváni: Investiční klima a podpora volné soutěže v oblasti energetiky v ČR
Evžen Tošenovský, poslanec Evropského parlamentu za ČR, místopředseda Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku ČR jako významný exportér elektřiny v Evropě a možné mezinárodní dopady změny této pozice
Josef Fiřt, předseda Energetického regulačního úřadu 1 Nástroje Energetického regulačního úřadu na podporu realizace státní energetické politiky a jejich plánované využití v letech 2011–2013
10.30 – 11.00 Coffee Break  
11.00 – 11.20 Martin Herrmann, předseda představenstva RWE Transgas, a. s. Plán investic RWE do energetiky v ČR a jejich vliv na skladbu výroby elektřiny
11.20 – 11.40 Daniel Beneš, místopředseda představenstva a výkonný ředitel ČEZ, a.s. Klíčové investice ČEZ v ČR – vize pro uhelné elektrárenství a výrobu elektřiny v ČR
11.40 – 11.55 Vladimír Tošovský, generální ředitel ČEPS, a. s. Klíčové investice ČEZ v ČR – vize pro uhelné elektrárenství a výrobu elektřiny v ČR
11.55 – 12.10 Jan Nehoda, COO a jednatel Net4Gas, s. r. o. Klíčové stavby v přepravní soustavě a problémy při jejich realizaci
12.10 – 13.30 Oběd  
13.30 Zahájení odpoledního bloku  
13.30 – 13.45 Miroslav Zajíček, ředitel Laboratoře experimentální ekonomie Shrnutí dopoledního programu
13.45 – 14.30 Moderuje Jan Žižka:

Michal Mejstřík, člen NERV a ředitel EEIP
Dan Jiránek, primátor města Kladna a místopředseda Svazu měst a obcí ČR
Jan Kanta, ředitel útvaru Legislativy a trhu ČEZ
Lubor Veleba, CCO a jednatel RWE Gas Storage zástupce AKČR
PANEL 1:
Investice do energetiky a očekávání investora, státu, kraje a obcí
14.30 - 14:50 Coffee Break a volná diskuze  
14.50 – 15.35 Moderuje Ivana Šalomonová:

Zuzana Šolcová, výkonná ředitelka Asociace energetických manažerů
Jan Musil, předseda představenstva a generální ředitel ČKD GROUP
František Vaculík, předseda představenstva a generální ředitel společnosti PSJ
Daniel Jiřička, jednatel společnosti a generální ředitel ŠKODA PRAHA Invest
Martin Wichterle, majitel a člen představenstva Wikov Industry
PANEL 2:
Investice v oblasti energetiky a jejich vliv na ostatní oblasti podnikání aneb možnosti jejich podpory
15.45 Konec konference  

1 alternativně Blahoslav Němeček, místopředseda ERÚ, ředitel sekce regulace

Fakta na závěr:

  • Energetika je jedním z „nejstarších“ sektorů české ekonomiky s věkovým průměrem technického zařízení blížícím se 50 letům.
  • Síťová infrastruktura byla vybudovaná převážně v 70. a 80. letech a s primárním zaměřením na transfery energie ve směru východ–západ.
  • S rostoucím počtem obnovitelných zdrojů energie stoupá potřeba řešení stability a vyrovnané bilance elektrizační soustavy.