Více času na podstatné

Jednání technické pracovní skupiny 'Nakládání s odpadními vodami a plyny' k revizi BREFu CWW

19.05.2010 06:38

Ve středu 12. května 2010 proběhlo v CENIA další jednání členů technické pracovní skupiny (TPS) Nakládání s odpadními vodami a plyny.

Jednání bylo zaměřeno na poskytnutí informací o postupu revize referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách pro běžné čištění odpadních vod a odpadních plynů / systémy managementu v chemickém průmyslu (BREF CWW).

V rámci jednání byli členové TPS seznámeni s výsledky připomínkování 1. oficiální verze revidovaného BREFu CWW a dílčími výsledky analýzy dat získaných z dotazníků o provozech tzv. centrálních čistíren odpadních vod. Zástupkyně TPS v mezinárodní TPS pro revizi BREFu CWW účastníkům jednání ukázala vybrané dokumenty v prostředí BATIS (elektronickém informačním systému o BAT provozovaném Evropskou kanceláří pro IPPC se sídlem v Seville) a informovala o předpokládaných termínech dalších kroků v rámci revize BREFu CWW.

Dokumenty související s činností TPS a revizí BREFu CWW jsou k dispozici na webových stránkách CENIA - Nakládání s odpadními vodami a plyny.

 

Zdroj: cenia