Více času na podstatné

Jubilejní ročník prestižní ekologické ceny Cena zdraví a bezpečného životního prostředí

16.03.2011 13:50

Business Leaders Forum vyhlašuje již 20. ročník prestižní soutěže Cena zdraví a bezpečného životního prostředí pro soutěžní projekty dokončené v roce 2010! K účasti vybízíme všechny, kdo pozitivně ovlivňují životní prostředí ve svém okolí: podniky, místní komunity, zastupitelstva, školy, nevládní a další organizace.

Vítězem soutěže se stane subjekt, který dosáhl nejlepší měřitelný výsledek ve zlepšení životního prostředí, bezpečnosti práce, zdraví zaměstnanců nebo obyvatel. Získá uznání veřejnosti a publicitu jako organizace, pro niž je ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj důležitou prioritou.

Pro firemní účastníky je zároveň otevřena možnost exkluzivní nominace do Evropské environmentální ceny pro podnikatele.

Přihlášky do soutěže přijímáme do 20. března 2011. Více informací stránkách soutěže