Více času na podstatné

Kabinet odpadů (29.dubna)

07.04.2010 08:53

Český spolek pro péči o životní prostředí – ČSPŽP

Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1

IČO: 266 66 294 

tel.: 221 082 365; fax: 222 222 155; mobil: 736 414 463

č. účtu: 35 – 5604130 247 /0100                   

 

POZVÁNKA na 2. tradiční Kabinet odpadů (KO) v 1. pololetí 2010, který se uskuteční v budově Ministerstva životního prostředí ČR (MŽP) Vršovická 65, 100 10 Praha 10-Vršovice

  

KABINET ODPADŮ

 

Zaměření:   Změna zákona o odpadech -  schválená euronovela              

Lektor:    Mgr. Eva Strnadová, odbor odpadů MŽP                        

Termín  a čas konání: čtvrtek, 29. dubna 2010 od 13.30 hod. do cca 16.00 hod.

Místo konání: MŽP, místnost č. 432

 

 

Odborný garant kabinetů: RNDr. Vlastimila Mikulová ( FŽP ČZU, ČSPŽP)  ve spolupráci s  odborem odpadů  MŽP

                                        spojení: e-adresa: mikulova@fzp.czu.cz 

 

 Organizační garant: Ing. Libuše.Deylová, spojení: tel.č: 221 082 365; 241 493 381; 724 911 879                                                         

                               e-adresa:  cspzp@csvts.cz ;   libuse.deylova@volny.cz

  

Vložné: členové ČSPŽP:      150,- Kč, 

              nečlenové ČSPŽP:  250,- Kč 

studenti a nevýdělečně činní: zdarma  

 

Upozorňujeme, že při odhlášení účasti na kabinetu do 3 dnů před jeho konáním se vložné vrací po odečtení storno poplatku ve výši 20% vložného, při pozdějším odhlášení, případně při neohlášené neúčasti přihlášeného účastníka se vložné nevrací. Je však možno místo přihlášeného účastníka vyslat jeho náhradníka.

 

Prosíme  o oznámení účasti na KO do středy, 28. dubna 2010 12,00 hod.

 

Vložné lze zaplatit  bankovním převodem (č.účtu ČSPŽP:  35 – 560 4130 247 /0100), případně i hotově u prezence . Variabilní symbol je číslo KO: 407

 

Přihláška ZDE