Více času na podstatné

Kandidátský seznam aktualizován

02.08.2017 12:10

Na kandidátský seznam přibyla nová látka (kyselina perfluorhexan-l-sulfonová a její soli - PFHxS) vykazující velmi perzistentní a velmi bioakumulativní vlastnosti. PFHxS patří do skupiny per a polyfluoralkylových látek (PFAS) u kterých panují obavy z jejich nežádoucích vlivů na lidské zdraví a životní prostředí. Cílem bude zabránit nežádoucímu nahrazení látky jinými PFAS, jelikož několik těchto látek již bylo dříve identifikováno jako látky vzbuzující velké obavy (SVHC) a jedna skupina dokonce podléhá omezení, další jsou ve fázi hodnocení.

V seznamu byl také aktualizován záznam pro bisfenol A (BPA), který nově zahrnuje i vlastnosti týkající se lidského zdraví narušují funkci endokrinního systému. BPA byl zařazen do seznamu kvůli své reprodukční toxicitě na počátku roku 2017. Další změny se dotýkají následujících čtyř ftalátů ovlivňující endokrinní funkci:

 

  • benzyl-butyl-ftalát (BBP)
  • bis (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP)
  • dibutyl-ftalát (DBP)
  • diisobutyl-ftalát (DIBP)

 

Ke stažení:

Kadidátský seznam dle čl. 57 nařízení REACH

 

 

Zdroj: ECHA