Více času na podstatné

Kdy podléhá plán odpadového hospodářství obce procesu SEA?

09.11.2016 18:33

Svaz měst a obcí ČR zveřejnil informaci k problematice SEA ve vztahu k plánům odpadového hospodářství (POH) obcí. Text, který je uveden níže, vznikl ve spolupráci s příslušným odborem Ministerstva životního prostředí a který obsahuje jednoduchý návod a postup.

 

Zpracování SEA na POH obce

1. POH obce podléhá procesu SEA

a) do plánu odpadového hospodářství obce se plánuje zařadit nové opatření stanovící rámec pro budoucí povolování záměrů uvedených v příloze č. 1 k ZPV (typicky např. budovat nové/á zařízení, které nebylo obsaženo v krajském POH)

b) v rámci plánu odpadového hospodářství obce se plánuje budovat nové/á zařízení, které sice bylo obsaženo v krajském POH (a tedy již v procesu SEA posouzeno), v POH obce však dochází k úpravě kapacitních či jiných parametrů či k takové konkretizaci, v důsledku které lze na úrovni POH obce předpokládat identifikaci nových vlivů, které nebyly posouzeny v obecnější úrovni v krajském POH

2. POH obce nepodléhá procesu SEA

a) do plánu odpadového hospodářství obce se neplánuje zařadit nové opatření stanovící rámec pro budoucí povolování záměrů uvedených v příloze č. 1 k ZPV (typicky např. budovat žádné nové/á zařízení)

b) v rámci plánu odpadového hospodářství obce se plánuje budovat nové/á zařízení, které však bylo obsaženo v krajském POH (a tedy již v procesu SEA posouzeno), a v POH obce nedochází k jeho dalšímu zpřesnění či úpravě

c) v rámci plánu odpadového hospodářství se plánuje budovat nové/á zařízení, které však nenaplňuje rámec přílohy č. 1 (např. sběrný dvůr)

 

 

Zdroj: SMO ČR