Více času na podstatné

Klimatická data pro potřeby technických norem ČR

22.02.2011 08:24

MPO předkládá výzvu k podání žádostí na podporu projektu "Klimatická data pro potřeby technických norem ČR".

Požadavky na zpracování žádosti, maximální výše poskytnuté dotace, způsob hodnocení, průběh realizace projektu včetně časového harmonogramu, požadovaný obsah a další potřebné informace jsou obsaženy ve výzvě, která je uvedena v příloze.

Písemnou žádost je možno podat v termínu nejpozději do 8. 3. 2011 včetně.

Zdroj: MPO