Více času na podstatné

Knihy, které Vás určitě zaujmou

16.09.2011 09:15

Ministerstvo životního prostředí představuje novinky ve fondu odborné knihovny (č. 5/2011).

 

Námatkou vybíráme:

 

Poplatkový systém a daně ve vztahu k životnímu prostředí

Dopad poplatků za znečišťování životního prostředí na konkurenceschopnost podniků

RITSCHELOVÁ, Iva

 

SOUDNÍ ROZHODNUTÍ

Judikatura Soudního dvora Evropské unie v oblasti ochrany přírody

Vojtěch Stejskal, Jiří Zicha

 

MEZINÁRODNÍ PROJEKTY A PROGRAMY – AGENDA 21

Místní agenda 21 : průvodce základními pojmy

Svaz měst a obcí České republiky

 

Znečištění ovzduší – SPAD, PRACH

Nebezpečí polétavého prachu

Ministerstvo životního prostředí České republiky

 

DOPRAVA A SPOJE - AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA

Účinky výfukových plynů z automobilů na lidské zdraví

ŠUTA, Miroslav
 

Elektroenergetika ve 21. století

globální světové energetické hospodářství a jeho vliv na Českou republiku

Petr Otčenášek

 

Obnovitelné zdroje energie

informační příručka pro každého

Dagmar Juchelková

 

EIA rukověť oznamovatele záměru

správný postup oznamovatele záměru při přípravě investičního záměru v procesu posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.

Ministerstvo životního prostředí

 

a další....(ucelený přehled) ZDE