Více času na podstatné

Kogenerační jednotky jsou blíže spotřebitelům.

02.02.2011 06:45

Rozvoj a následný provoz malých lokálních výroben elektřiny a tepla zaštítí v rámci Skupiny ČEZ nově založená společnosti ČEZ Energo, s. r. o. Nový podnik od svého vzniku provozuje 45 kogeneračních jednotek o celkovém instalovaném výkonu cca 12 MWe. Ve společném podniku založeném na bázi joint venture s firmou TEDOM, drží ČEZ, a. s., 50,1% podíl. Cílem nového subjektu je vybudovat další projekty v oblasti malé kogenerace.

Společnost ČEZ Energo by měla výraznou měrou přispět ke zrychlení rozvoje moderních a ekologicky šetrných zdrojů určených ke kombinované výrobě elektřiny a tepla s jednotkovým výkonem do 5 MWe. Cílovými partnery jsou obce aměsta, provozovatelé CZT, průmysl, nemocnice, sportovní areály, ubytovací zařízení nebo komplexy obytných či administrativních budov. Dlouhodobým cílem nově založeného podniku je instalovat a následně provozovat kogenerační jednotky o kumulovaném výkonu cca 200 MWe, což představuje 10% tržního potenciálu České republiky.

Ve společném podniku založeném na bázi joint venture s firmou TEDOM, drží ČEZ, a. s., 50,1% podíl. Společnost TEDOM disponuje dlouholetými zkušenostmi mj. z oblasti provozování kombinovaných zdrojů produkujících elektřinu a teplo. Spojením dojde k synergii dlouholetých zkušeností v oblasti provozování kogeneračních jednotek, finanční stability a potřebného potenciálu pro další rozvoj. Hodnota podílu ČEZ, a. s., ve společném podniku ČEZ Energo se pohybuje v řádu stovek milionů korun. Generálním ředitelem a jednatelem byl jmenován Michal Rzyman (foto v příloze). Dalšími jednateli jsou Ivo Poukar a Lumír Žák.

„Hlavní potenciál malých kogeneračních jednotek vidíme ve zvyšování jejich účinnosti. Ta může atakovat až hranici 90 %,“ komentuje nový směr ředitel divize Výroba ČEZ Vladimír Hlavinka.

„V červnu 2010 byl v rámci divize Výroba ČEZ, a. s., zřízen útvar Kogenerace s cílem vyhledávat obchodní příležitosti a využívat potenciál trhu v oblasti KVET (kombinovaná výroba elektřiny a tepla). Následným logickým krokem je vybudování efektivní struktury zajišťující provoz těchto zdrojů. Po analýze trhu se Skupina ČEZ rozhodla spolupracovat se společnosti TEDOM, která je v tuto chvíli v oblasti provozování malých kogeneračních jednotek lídrem trhu,“ říká Michal Rzyman.

Kogenerace je způsob přeměny energie současně na dva produkty: elektrickou energii a zpravidla teplo s vysokou účinností. Oproti klasickým elektrárnám, ve kterých je teplo vzniklé při výrobě energie bez užitku vypouštěno do okolí, využívá kogenerační jednotka teplo k vytápění a šetří tak palivo i finanční prostředky potřebné na jeho nákup.

Rozvoj malé kogenerace je v souladu s vizí FUTUR/E/MOTION, kterou Skupina ČEZ deklaruje záměr investovat do nových technologií umožňujících v budoucnosti vyrábět, distribuovat a spotřebovávat elektřinu efektivněji a šetrněji.

 

zdroj: ČEZ