Více času na podstatné

Kolik se spotřebuje ve standby? Výsledky měření stovek výrobků

13.11.2009 08:11

Pohotovostní spotřeba energie spotřebičů představuje značnou část spotřeby elektrické energie, což dokazuje i průzkum, v jehož rámci byla změřena pohotovostní spotřeba energie již několika stovek spotřebičů. Do budoucna by se měla spotřeba v tzv. standby u jednotlivých výrobků (i díky přijatým legislativním opatřením) postupně snižovat. I když je pravděpodobné, že tento trend bude do určité míry negativně ovlivněn novými typy spotřebičů, novými funkcemi i designem.
Pohotovostní spotřeba energie spotřebičů (standby) představuje významnou část spotřeby elektrické energie jak v domácnostech, tak na pracovištích. Podle odhadů Evropské
komise tvoří spotřeba v pohotovostním režimu v celé EU asi 47 TWh ročně (to je přibližně jako spotřeba elektrické energie celého Portugalska). V průměrné domácnosti pak standby představuje asi 11 % spotřeby elektrické energie.
Již od července probíhá ve 12 zemích Evropské unie rozsáhlá kampaň s cílem zjistit úroveň spotřeby v pohotovostním režimu u jednotlivých spotřebičů na trhu a upozornit na přetrvávající problém standby. V České republice bylo takto změřeno téměř 500 různých výrobků.
Výsledky potvrdily, že naprostá většina nových výrobků, pokud jsou úplně vypnuty, spotřebují méně než 1 W. Výjimku tvoří jen přenosné CD přehrávače, které pokud jsou vypnuty, stále spotřebují v průměru 2 W. Překvapením pak jsou některé pračky, které spotřebují i vypnuté až 1 W. Nutno ale dodat, že takových je na trhu výrazná menšina.
Kolik se spotřebuje ve standby? Výsledky měření stovek výrobků V pohotovostním režimu (tedy pokud je spotřebič vypnutý dálkovým ovladačem nebo standby vypínačem) má většina kategorií spotřebičů spotřebu v průměru nižší než 2 W, u nových televizorů je to dokonce pod 1 W. Výjimku tvoří zejména set top boxy, DVD rekordéry, mikro systémy (Hi-Fi) nebo přenosné reproduktory k počítačům. U těchto spotřebičů je průměrná pohotovostní spotřeba více než 4 W. To v praxi znamená, že i kdyby byl např. DVD rekordér zapnutý 2 hodiny denně, zaplatí uživatel více za jeho spotřebu v pohotovostním režimu (standby), než když bude zapnutý. Většina těchto spotřebičů pak navíc nemá „pravý“ vypínač, ale lze je vždy jen přepnout do tohoto pohotovostního režimu (ve kterém jsou připraveny reagovat na dálkový ovladač nebo mají aktivní displej s hodinami).
Některé spotřebiče byly měřeny také v aktivním pohotovostním režimu, tedy když jsou zapnuté, ale nevykonávají svou hlavní funkci (tedy u DVD rekordérů nebo domácích kin stav, kdy jsou tyto spotřebiče zapnuté, ale není vložen disk, u praček pak, pokud mají navolený program a čekají na stisk tlačítka start, atd.). Rozdíl mezi spotřebou v tomto režimu a v (pasivním) pohotovostním režimu pak je v průměru od 2 W až po téměř 20 W (tedy stejný příkon jako malá žárovka nebo více než většina úsporných zářivek). Je tedy zřejmé, že spotřebitelům se vyplatí spotřebiče vypínat; když ne úplně, takalespoň do (pasivního) pohotovostního režimu. V lednu 2010 vstoupí v platnost nové nařízení
Evropské komise týkající se limitů spotřeby v pohotovostním režimu. Bude tedy zajímavé sledovat, do jaké míry se toto projeví na úrovni pohotovostní spotřeby a designu nových výrobků na trhu.

Zdroj: Zpravy ze SEVEn (2/09)

Autor: Michaela Valentová, michaela.valentova@svn.cz
SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s., www.svn.cz