Více času na podstatné

Komentář náměstka MŽP k pozměňovacímu návrhu Senátu k novele zákona o ochraně půdního fondu

25.04.2016 15:12

Senát minulý týden přijal pozměňovací návrhy k novele zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Ty znamenají, že v zastavěném území pro výstavbu rodinných domů (pro vlastní bydlení) a veřejně prospěšných staveb by se nevyžadoval souhlas s vynětím půdy, a tudíž by se za to ani nestanovovaly odvody. V zastavitelném území by se u těchto staveb sice vyžadoval souhlas úřadu, ale nepoužila by se ekologická váha vlivu. Novela zákona se tak vrací zpět do poslanecké sněmovny.

Podle náměstka Ministerstva životního prostředí Vladimíra Many se Senát opakovaně snaží oslabit ochranu zemědělské půdy. Podle něj je problém v termínu veřejně prospěšné stavby, kdy za tuto stavbu mohou být klidně označeny fotovoltaické elektrárny. Další podrobnosti najdete v níže uvedeném komentáři náměstka MŽP.

 

 

Mana: Senát lidem znemožnil snížení poplatků za výstavbu rodinných domů

"Senátoři měli minulý týden při projednávání novely zákona o ochraně zemědělského půdního fondu příležitost přidat se k široké shodě dvou ministerstev a poslanecké sněmovny a snížit již od letošního května občanům poplatky za odnímání zemědělské půdy v případě individuální výstavby rodinných domů. Bohužel ji nevyužili a doplnili poslaneckou novelu o několik dalších změn, kterými se opakovaně snaží oslabit ochranu zemědělské půdy v ČR. Novela se tak vrací k novému projednání v poslanecké sněmovně.

Pokud by senátorské pozměňovací návrhy vstoupily v platnost, byly by ekonomicky zvýhodněny všechny záměry zabírající zemědělskou půdu ve volné krajině, které by starosta obce či města označil za veřejně prospěšnou stavbu a zastupitelstvo obce by mu to v územním plánu schválilo. Podobně, jako jsme měli před pár lety boom budování fotovoltaických elektráren na polích a loukách, tak by nás zřejmě čekal boom budování veřejně prospěšných staveb typu golfových hřišť, komerčních sportovních a rekreační areálů atd. A ostatně, proč by vlastně i fotovoltaická elektrárna nemohla být označena za veřejně prospěšnou stavbu? Poslanci teď budou muset senátorskou tvořivost posoudit a budou muset zvážit, zda chtějí, aby se Česká republika stala během několika let zemí s největším počtem „veřejně prospěšných staveb“ na hlavu ve volné krajině. Stavebníci rodinných domů čekající na snížení odvodů za odnětí zemědělské půdy si však každopádně budou muset kvůli senátorům ještě další dva měsíce počkat."

 

Vladimír Mana, náměstek pro řízení sekce státní správy, Ministerstvo životního prostředí

 

 

Související legislativa:

Budoucí výše poplatků za odnětí z půdního fondu je stále velký otazník (20.4.2016)