Více času na podstatné

Komise bude bojovat proti „chemickým koktejlům“

06.01.2010 14:03

Ministři životního prostředí sedmadvacítky uložili Evropské komisi, aby vypracovala novou legislativu, která by měla chránit zdraví lidí i dalších živočichů před účinky zkombinovaných chemických látek – tzv. chemických koktejlů.

Rada ministrů životního prostředí se na svém posledním zasedáním v minulém roce shodla (závěry v aj zde), že posuzování nebezpečnosti jednotlivých látek není dostatečné pro ochranu lidského zdraví a navrhla, aby se pozorování rozšířilo i na tzv. chemické koktejly.

To jsou sloučeniny chemických látek, které jsou samy o sobě neškodné, ale v kombinaci s dalšími mohou být nebezpečné a způsobovat například pokles počtu spermií u mužů, zvýšený výskyt rakoviny nebo autismus u dětí (ty jsou podle vědců koktejly vůbec nejvíc ohrožené).

Neziskové organizace i vědci upozorňují na nebezpečí chemických koktejlů už dlouhá léta, ale k posunu došlo, až loni v červnu, kdy komisař pro životní prostředí Stavros Dimas označil tuto otázku za jednu z největších výzev celosvětového boje proti nebezpečným chemikáliím.

Faktem je, že kontroverzní nařízení Evropské unie REACH předpokládá sice postupnou registraci, hodnocení a povolování (či zakazování) jednotlivých chemických látek používaných v průmyslu, ale klade jen malý důraz na účinky jejich sloučenin.

Tento „nedostatek“ nařízení REACH ale podle švédského velvyslance pro životní prostředí při EU Ulfa Björnholma Ottossona vyplývá z toho, že až donedávna jsme neměli dostatek informací o účincích chemických koktejlů na lidské zdraví, což se nicméně v poslední době začíná měnit.

Rada ministrů v této souvislosti podtrhla zejména závěry nedávné studie dánských vědců, kteří pozorovali, jakým vlivům je v prostředí svého domova vystavováno dvouleté dítě (zaměřili se především na vodu, potraviny a objekty, s nimiž přicházelo dítě do styku). Výzkumníci zjistili, že kombinace několika látek může být pro dítě stejně škodlivá jako kontakt s velkým množstvím jedné z nich.

Největší hrozbu by podle dosavadních poznatků mohly představovat látky poškozující hormonální systém (endocrine disruptors), které mohou mít negativní vliv například na vývoj mozku nebo reprodukčních orgánů. O nutnosti vyvinout testovací mechanismy pro látky potencionálně nebezpečné pro hormonální systém se zmiňoval loni v červnu i Dimas. Unie přijala společnou strategii pro boj proti těmto látkám už v roce 1999 (v aj zde), od té doby ale k velkému posunu nedošlo.

Rada ministrů životního prostředí Evropské komisi uložila, aby do konce letošního roku vypracovala zprávu o tom, jak si lze s chemickými koktejly látek poškozujících hormonální systém poradit v rámci existující legislativy. Do roku 2012 by mělo být jasné, zda ji bude nutné doplnit nebo změnit tak, aby vyhovovala nejnovějším vědeckým poznatkům.

Celý článek: https://www.euractiv.cz/zivotni-prostredi/clanek/komise-bude-bojovat-proti-chemickym-koktejlum-006925

Zdroj: Euroactiv