Více času na podstatné

Komise chce další snížení emisí CO2 z osobních aut a dodávek

31.07.2012 08:24

Komise 11. 7. 2012 předložila kontroverzní návrhy, jež by měly do roku 2020 napomoci „dále výrazně snížit emise CO2 z nových osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel".

Pozadí

V současnosti platí 2 normy: nařízení č. 443/2009 (jež se týká snižování emisí CO2 z osobních automobilů) a nařízení č. 510/2011 (týkající se lehkých užitkových vozidel, tzv. dodávek). Pro osobní automobily dnes platí závazný cíl průměrných emisí z nových automobilů (vyráběných jedním výrobcem) 130 g/CO2/km. Dosaženo by jej mělo být v roce 2015 (v roce 2011 průměrné emise z nových automobilů činily 135,7 g/CO2/km). V případě dodávek by mělo být dosaženo cíle průměrných emisí z nových vozů 175 g/CO2/km v roce 2017 (v roce 2010 - poslední rok, pro který jsou k dispozici údaje - tato hodnota činila 181,4 g/CO2/km).

Půdu pro nové návrhy podle Komise dostatečně připravila tematická veřejná konzultace či diskuse na úrovni skupiny na vysoké úrovni CARS21.

Klíčové body

Nové návrhy počítají s tím, že průměrné emise z nových osobních automobilů se do roku 2020 sníží o 27 % (oproti roku 2015) na 95 g/CO2/km a průměrné emise z nových dodávek dosáhnou 147 g/CO2/km (o 27 % (oproti roku 2015). Výjimkou z těchto požadavků by měli disponovat pouze výrobci, kteří vyrábějí nejvýše 500 vozů ročně. (Tzv. superkredity by měli moci do roku 2020 - stejně jako dnes do roku 2016 - získat výrobci, kteří vyrábějí /také/ vozidla s emisemi do 50 g/CO2/km, tedy např. elektromobily.)

Komise tvrdí, že z nové legislativy budou mít prospěch jak spotřebitelé, tak výrobci. První proto, že ušetří na provozu svých vozidel, druzí údajně proto, že nová regulace podpoří „inovace a konkurenceschopnost v evropském automobilovém průmyslu" (sic!), neboť „potřebná technologie je (...) již k dispozici a její náklady jsou podstatně nižší, než se dříve předpokládalo".

Každé nové auto by podle Komise mělo svému majiteli v prvním roce ušetřit v průměru 340 € na nákladech na pohonné hmoty, za celou dobu životnosti vozu (13 let) pak celkem 2904-3836 € (ve srovnání s cílem pro rok 2015, v závislosti na ceně pohonných hmot), při odečtení potenciálních vyšších pořizovacích nákladů 2000 €. U dodávek by analogické úspory měly činit 400 €, resp. 3363-4564 €, resp. 2500 €.

Celkově by spotřebitelé měli na pohonných hmotách ušetřit cca 36 mld. € ročně. Nadto se odhaduje, že stanovené cíle by mohly zvýšit HDP EU o 12 mld. € ročně a výdaje na zaměstnanost o 9 mld. € ročně. Do roku 2030 by mělo být možné ušetřit 160 mil. t ropy - v cenách roku 2012 přibližně 70 mld. € - a přibližně 420 mil. t CO2.

Sporné body

Předložené návrhy bezprostředně po jejich uveřejnění rozporovala organizace reprezentující výrobce automobilů (ACEA), neboť je považuje za přísné. Environmentalistické organizace (např. Greenpeace, T&E plus někteří poslanci EP) naopak tvrdí, že navržené cíle jsou stále velmi „měkké" (Greenpeace např. tvrdí, že cíl pro osobní automobily by bylo možné stanovit i na 60 g/CO2/km).

Spotřebitelé (BEUC) návrhy přivítali. Komise údajně dokázala, že je možné současně vyjít vstříc spotřebitelům (resp. nepřenést na ně náklady regulace) a současně podporovat inovace v automobilovém průmyslu.

Předpokládaný další vývoj

Oba legislativní návrhy budou předmětem spolurozhodovací procedury Rady a EP.

EP již dříve žádal Komisi, aby krom cílů pro rok 2020 stanovila také cíle pro rok 2025. Komise o nich ale nehodlá diskutovat, dokud nebude jasno o závazcích, jež jsou předmětem právě předložených návrhů. Připustila nicméně, že do konce roku 2012 uveřejní alespoň relevantní nezávazné sdělení.

 

Odkazy

 

Zdroj: Euroskop.cz