Více času na podstatné

Komise hledá odborníky pro program Horizont 2020

25.01.2013 08:34
Evropská komise dnes zveřejnila výzvu pro odborníky ze všech odvětví k účasti na vytváření agendy programu Horizont 2020. Úkolem poradních skupin bude poskytovat kvalitní poradenství při přípravě výzev k předkládání návrhů projektů v rámci tohoto programu. Relevantními tématy budou například změna klimatu, zlepšení cenové dostupnosti obnovitelné energie, zajištění bezpečnosti potravin nebo řešení problémů spojených se stárnutím. Tyto odborné skupiny budou také určovat směřování financí ve výzkumu a inovacích až do roku 2020. Evropská komisařka pro výzkum, inovace a vědu Máire Geoghegan-Quinnová k tomuto uvedla, že cílem je zaměřit se na co nejširší spektrum odborníků, kteří pomohou nabídnout inovativní řešení, dosáhnout udržitelného rozvoje a vytvořit nová pracovní místa. Odborné skupiny začnou pracovat letos na jaře. Zájemci o přihlášení se musí zaregistrovat do 6. března 2013. Vydávání prvních výzev pro program Horizon 2020 je plánováno na konec roku 2013. Podrobné informace o výběrových kritériích, plné znění výzvy a pokyny k registraci zde. Více informací zde.

 

Zdroj: CEBRE