Více času na podstatné

Komise jmenovala 12 nových členů správní rady Evropského inovačního a technologického institutu

26.07.2012 07:41

Evropská komise dnes jmenovala 12 nových členů správní rady Evropského inovačního a technologického institutu (EIT). Svých funkcí se noví členové (viz životopisy v příloze) oficiálně ujmou 31. července.

„Chci poděkovat odcházejícím členům správní rady EIT za jejich usilovnou práci a odhodlání a zároveň vítám nový tým,“ řekla evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež Androulla Vassiliou. „Složení nové rady mě těší a jsem si jista, že noví členové budou mít dlouhodobý přínos pro dosahování cílů EIT. Více než kdy předtím potřebujeme dnes nadané osobnosti jejich formátu, aby udávaly směr inovacím v Evropě.“

 
 

šichni členové rady EIT mají ve svých oborech vynikající renomé a prokázali opravdový zájem o inovace.  

Správní rada odpovídá za celkovou strategii a výběr, koordinaci a hodnocení „znalostních a inovačních středisek“, inovačních center založených na partnerství veřejného a soukromého sektoru, která jsou jádrem EIT. Tato střediska sdružují špičkové vysokoškolské instituce, výzkumná centra a podniky, aby se společně zabývaly možnostmi inovativního řešení zásadních společenských problémů, jako je změna klimatu a udržitelná energetika.

Správní rada bude dohlížet na uplatňování Komisí navrženého strategického programu inovací EIT. Program dá podnět k vytvoření až 600 nových společností a k odborné přípravě 10 000 magisterských studentů a stejného počtu doktorandů v rámci nových studijních plánů, které kombinují špičkovou vědu se silným podnikatelským prvkem. 

 

Souvislosti

Hlavním posláním EIT, který byl jakožto samosprávný subjekt EU zřízen v roce 2008, je podporovat konkurenceschopnost členských států propojením špičkových institucí ve vysokoškolském vzdělávání, výzkumných středisek a podniků.

V příštím finančním rámci Evropská komise navrhla rozpočet ve výši téměř tří miliard eur, aby EIT umožnila vytvořit šest nových znalostních a inovačních středisek ke třem již existujícím, která se zaměřují na změnu klimatu, udržitelnou energetiku a informační a komunikační technologie (viz IP/11/1479).

Správní radu EIT tvoří 22 odborníků. Zajišťuje rovnováhu mezi odbornými znalostmi a zkušenostmi ze vzdělávání, z výzkumu a podnikání. Dvanáct nových členů se připojí k šestici členů původní správní rady, kteří ve funkcích zůstanou čtyři roky, po nichž dojde k další výměně. Správní rada má rovněž čtyři další členy, kteří jsou voleni z řad administrativního personálu, studentů a doktorandů EIT a znalostních a inovačních středisek.

 

Více informací na eu.europa.eu

Zdroj: Evropská komise