Více času na podstatné

Komise obdržela český plán obnovy

03.06.2021 19:39

Evropská komise oficiálně obdržela český plán obnovy, který shrnuje oblasti, do kterých chce česká vláda investovat prostředky z Nástroje pro oživení a odolnost (RRF). ČR požádal celkem o 7,1 mld. euro na granty, přičemž investice by se měly zaměřit na šest hlavních oblastí, kterými jsou digitální transformace, zelená tranzice a fyzická infrastruktura, vzdělávání a trh práce, výzkum, vývoj a inovace, veřejná správa a zdraví. Plánované projekty by měly běžet do roku 2026. Komise má nyní dva měsíce na posouzení plánu, zejména zda zhodnocení toho, zda navržené projekty přispějí k řešení problémů identifikovaných ve specifických doporučením v rámci evropského semestru. 37 % z daného rozpočtu přitom musí jít na opatření v oblasti klimatu a 20 % na digitální transformaci.