Více času na podstatné

Komise představila strategii na podporu biodiverzity a zlepšení potravinového systému

21.05.2020 17:33

Evropská komise dnes představila dvě strategie, které jsou součástí Zelené dohody pro EU. Jedná se o strategii v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 a strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“ (Farm to Fork), která se zaměřuje na zlepšení potravinového systému. Strategie v oblasti biologické rozmanitosti si klade za cíl zastavit úbytek biologické rozmanitosti a zapojit toto téma do strategií na podporu hospodářského růstu. Strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ chce mimo jiné snížit environmentální stopu potravinového systému EU a posílit jeho odolnost, snížit používání pesticidů či hnojiv a zlepšit označování zdravých potravin.