Více času na podstatné

Komise vydala pokyny pro zefektivnění procesu EIA

27.07.2016 15:37

Evropská komise vydala v Úředním věstníku EU (C273) sdělení - Pokyny Komise k zefektivnění posuzování vlivů na životní prostředí prováděných podle čl. 2 odst. 3 směrnice o posuzování vlivů na životní prostředí (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ve znění směrnice 2014/52/EU).

Sdělení se zaměřuje na určité kroky daného postupu a určuje způsoby, jakými lze v rámci společných anebo koordinovaných postupů zefektivnit různá environmentální posouzení. Toto sdělení není závazné a nemá žádný vliv na to, zda jsou členské státy povinny zvolit koordinovaný nebo společný postup či oba tyto postupy kombinovat.

 

Dokument ke stažení:

Pokyny Komise k zefektivnění posuzování vlivů na životní prostředí prováděných podle čl. 2 odst. 3 směrnice o posuzování vlivů na životní prostředí