Více času na podstatné

Komise vydala sdělení týkající se dodávek energie a vnější dimenze energetické politiky EU

10.10.2011 09:22

Komise 7. 9. 2011 vydala sdělení týkající se dodávek energie, mezinárodní spolupráce a angažmá partnerů za hranicemi EU. Podle Komise má jít o pokus poprvé formulovat jasnou a širší strategii pro vnější dimenzi energetické politiky EU, což má přispět k lepší koordinaci mezi členskými státy při formulaci priorit v této oblasti. Právě nedostatek koordinace bývá kritizován jako příčina malé efektivity při vyjednávání s externími partnery, jež jsou zpravidla dodavateli energetických zdrojů či surovin.