Více času na podstatné

Komise zahájila veřejnou diskuzi o břidlicovém plynu

07.01.2013 08:23

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci o budoucím využití nekonvenčních fosilních paliv v Evropě, jako je plyn z břidlic. Komise uvítá, pokud se všechny zainteresované fyzické osoby, organizace a orgány veřejné správy podělí o svůj úhel pohledu na příležitosti této oblasti a navrhnou řešení problémů při realizaci konkrétních projektů. Konzultace potrvá do 20. března 2013 a probíhá ve všech 23 úředních jazycích EU. Více ZDE.

 

Další veřejné konzultace - životní prostředí a energetika:

Zajištění trvale udržitelného rozvoje na celém světě: EU navazuje na Rio+20

Přiměřenost výrobních kapacit, kapacitní mechanismy a vnitřní trh s elektřinou

Strukturální varianty posílení evropského systému obchodování s emisními povolenkami

Přezkum tematické strategie EU o znečišťování ovzduší a souvisejících politik

Nekonvenční fosilní paliva (např. plyn z břidlic) v Evropě