Více času na podstatné

Komise zveřejnila strategie pro integraci energetického systému a pro vodík

10.07.2020 17:06

Evropská komise dnes představila dvě strategie, které by měly výrazným způsobem přispět k tomu, aby se EU do roku 2050 stala klimaticky neutrální ekonomikou. Jedná se o návrh strategie pro integraci energetického systému a návrh strategie pro vodík.

Strategie pro integraci energetického systému si klade za cíl vytvořit nové vazby mezi oblastmi, ve kterých vzniká spotřeba energie a provozovat tento systém jako jeden celek. Podle Komise je jen tak možné snížit emise skleníkových plynů a náklady na provoz systému. Důležitou roli v dekarbonizaci celé ekonomiky bude hrát vodík.

Zveřejněná strategie tedy shrnuje kroky, které jsou zapotřebí k rozšíření technologií využívajících právě vodík. Mezi roky 2020 a 2024 Komise podpoří instalaci elektrolyzérů na výrobu obnovitelného vodíku s kapacitou nejméně 6 gigawatů a výrobu až 1 milionu tun obnovitelného vodíku. V letech 2025 až 2030 by měla kapacita výroby energie z vodíku dosáhnout 40 gigawattů, přičemž výroba obnovitelného vodíku by měla být v řádu až deseti milionů tun.

V letech 2030 až 2050 by se pak měly vodíkové technologie již plošně používat a být součástí energetického systému EU.