Více času na podstatné

Konec termínu předregistrací se blíží

15.10.2009 08:33

 

ECHA ve své zprávě upozorňuje na skutečnost, že s termínem 30. listopadu 2009 končí termín na dodatečnou předregistraci látek, v rámci které je možné využít odkladného termínu na vlastní registraci. Tento termín vychází z nařízení REACH, které umožňuje dodatečně předregistrovat zavedené látky, které jsou poprvé dovezené anebo vyrobené na území EU po 30.11.2008 avšak nejdéle jeden rok před termínem relevantní registrace. Tato předregistraci musí být uskutečněna nejdéle do šesti měsíců po prvním dovozu, resp. výrobě látky. Připomínáme, že tento termín se týká pouze prvních registrací, tedy látek v nejvyšší objemové kategorii a látek představující největší riziko pro zdraví a životní prostředí.

Celá zpráva: https://echa.europa.eu/doc/press/na_09_21_late_pre-reg_ends_final_20091014.pdf

Zdroj: ECHA