Více času na podstatné

Konference Dny malých obcí – setkání pro zástupce samospráv

29.09.2011 11:44

https://d79692b041.clvaw-cdnwnd.com/3de2fa855debd16a4880c1fa3c31e1d4/200002547-c37cdc6590/DMO.jpgJiž po 36. proběhne ve dnech 1. listopadu ve Vyškově a 3. listopadu v Praze konference Dny malých obcí. Tato akce je tradičním místem setkání starostek, starostů a zástupců samospráv s představiteli státní správy a ministerstev a dalšími odborníky nad aktuálními otázkami rozvoje a stavu veřejné správy v České republice.

 

 

Tato konference se pravidelně koná již od roku 1995 a od svého vzniku se stala důležitým bodem programu mnoha zástupců samospráv. Na obou setkáních se dvakrát v roce – vždy na podzim a na jaře –  sejde na osm stovek starostek, starostů a dalších pracovníků veřejné správy nad programem nabitým aktuálními informacemi. A nejde jen o informace z ústředních orgánů nebo od uznávaných odborníků. Dny malých obcí také nabízejí možnost setkání, navázání kontaktů a výměnu zkušeností s ostatními kolegy z místních samospráv. Všichni účastníci konference obdrží sborník přednášek a během programu je připraveno občerstvení a po jeho skončení oběd.

V programu konference pravidelně vystupují zástupci odborných ministerstev v tematických blocích. Blok Ministerstva pro místní rozvoj se zpravidla věnuje bytové politice, regionální politice, veřejným zakázkám nebo podpůrným programům v jeho gesci. Blok Ministerstva zemědělství informuje o aktualitách v Programu rozvoje venkova a často nabízí návody k řešení problémů především venkovských obcí. Prezentace zástupců Ministerstva financí se zaměřují na financování veřejné správy, zásady a problémy hospodaření obcí a velmi diskutované téma rozpočtového určení daní. A v neposlední řadě je zastoupeno také Ministerstvo vnitra s tématy jako přímá volba starostů nebo kontrolní poznatky z dozoru a kontroly veřejné správy. V programu obvykle nechybí ani informace o různých dotačních titulech, ať už národních nebo evropských. Mezi přednášejícími se také pravidelně objevují zástupci Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR a spolku pro obnovu venkova, kteří se společně s časopisem OBEC & finance podílejí na pořádání konference.

Součástí konference je také tradiční prezentace výrobků a služeb určených pro městské a obecní úřady. Svou nabídku zde představují dodavatelé informačních a komunikačních technologií, komunální techniky, osvětlení, městského mobiliáře, technologií z oblasti odpadního hospodářství nebo prvků pro bezpečnost silničního provozu. Dále jsou zde zastoupeny specializované poradenské a konzultační společnosti v oblastech komunálního financování, získávání dotací či obnovitelných zdrojů. Firmy se na konferenci mohou prezentovat přímou prezentací či vkládanou inzercí nebo se mohou stát partnery konference, čímž získají možnost oslovit přítomné účastníky přímo během programu v sále.

V tuto chvíli začínají přípravy podzimního setkání, na kterém nebude chybět přehlídka oceněných obcí v letošním ročníku soutěže Vesnice roku. Z úst odborníků z ministerstev a dalších státních orgánů opět zazní aktuální témata, která se svou problematikou dotýkají všech měst a obcí a nebude chybět ani prostor k diskuzi a výměně názorů s nimi. Využijte příležitost k získání užitečných informací nebo navázání nových kontaktů a přihlaste se právě teď.

 

Přihlášku, nabídku firemní prezentace a další informace o konferenci Den malých obcí najdete na www.denmalychobci.cz

 

Eva Šusteková