Více času na podstatné

Konference Dotace, vodohospodářství a inženýrské sítě

26.04.2010 16:56

Místo konání:

hotel Voroněž, Křížkovského 47, Brno

 

Doba konání:

28. 4. 2010 (9.00 - 15.00)


Ve středu 28. 4. 2010 se v Brně v hotelu Voroněž uskuteční konference pod názvem Dotace, vodohospodářství a inženýrské sítě.

Konference je určená především pro zástupce obcí a měst. Jejím cílem je seznámit účastníky s veškerými možnostmi a způsoby financování jak z programů EU tak i dalších, a to v oblasti vodohospodářství a inženýrských sítí. V rámci konference vystoupí zástupci SFŽP, kteří představí možnosti čerpání v rámci OPŽP pro rok 2010 a úspěšné projekty financované z OPŽP v oblasti vodohospodářství a inženýrských sítí.

Hlavním partnerem konference je Státní fond životního prostředí ČR.

Více informací k akci naleznete na internetových stránkách.