Více času na podstatné

Konference Energie v průmyslu chytře a efektivně

21.10.2011 08:34
Dne 4. října se v Kongresovém centru na brněnském Výstavišti konala konference Energie v průmyslu chytře a efektivně z cyklu konferencí Energie pro budoucnost. Pořadateli konference byly společnost Veletrhy Brno a Českomoravská elektrotechnická asociace, organizátorem nakladatelství FCC Public.
V prvním bloku, který téma úspor a efektivního hospodaření s energií v průmyslu probíral z manažerského pohledu, posluchače zaujaly přednášky prof. Jiřího Tůmy z FEL ČVUT (který byl současně předsedou programového výboru konference) o úsporách energie z hlediska legislativy, Floriana Güldnera z agentury ARC Advisory Group o systémech pasivního a aktivního managementu spotřeby energie v průmyslu a Ing. Jiřího Balouna z M&C Energy o řízení rizik při nákupu energií.
 
V druhém bloku zazněly přednášky zaměřené na detailní technická řešení, mj. na použití regulovaných pohonů v teplárnách (Ing. Naděžda Pavelková, ABB), provozování kogeneračních jednotek v průmyslových a distribučních sítích (Ing. Jaroslav Pawlas, Elcom) nebo na možnosti úspor energie u silových transformátorů (Ing. Pavel Mužík, Trasfor).  Závěrečná přednáška Ing. Jiřího Holoubka z firmy Elcom, který v programovém výboru zastupoval Českomoravskou elektrotechnickou asociaci ELA, shrnula možnosti optimalizace provozu energetických sítí v průmyslových provozech.
Součástí registrace byla nejen volná vstupenka na veletrh MSV, ale také na bezprostředně navazující konferenci Krajské hospodářské komory jižní Moravy s názvem Projekty energetiky jako impuls pro export investičních celků.
 
www.tretiruka.cz patřila mezi mediální partnery konference!
 

Program konference a přednášky ke stažení:


Nová evropská směrnice o energetické účinnosti a její aplikace v českém prostředí 
prof. Ing. Jiří Tůma, DrSc., FEL ČVUT 

Možnosti úspor energie v průmyslu
Florian Güldner, ARC Advisory Group

Řízení rizik při nákupu energií
Ing. Jiří Baloun, M&C Energy, s.r.o.