Více času na podstatné

Konference „Evropské fondy v poločase – nové výzvy“, 23. 6. 2011, Praha

29.06.2011 07:59

Národní orgán pro koordinaci Ministerstva pro místní rozvoj ČR uspořádal dne 23. června 2011 konferenci „Evropské fondy v poločase – nové výzvy“ (program konference k nahlédnutí ZDE). Hlavním tématem konference bylo zhodnocení průběhu první poloviny současného programového období, dopad čerpání finančních zdrojů ze strukturálních fondů na hospodářský a sociální rozvoj v ČR a výzvy pro 2. polovinu programového období. Část konference byla věnována také využití zkušeností ze současnosti při přípravě programového období 2014+.

 

Výstupy z konference:

 

Video záznam z konference ZDE

 

Zdroj: www.strukturalni-fondy.cz