Více času na podstatné

Konference o biomase

17.09.2010 06:06

Ve čtvrtek 14. října 2010 pořádá Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích v kongresovém centru Floret vědeckou konferenci Potenciál biomasy v ČR. V rámci konference budou prezentovány výsledky výzkumného projektu Ministerstva životního prostředí Metodika a analýza potenciálu biomasy v ČR.

Více informací a přihláška zde.