Více času na podstatné

Konference OZE2011 přijímá již přihlášky k účasti

17.02.2011 10:04

České ekologické manažerské centrum (CEMC) a jeho odborný časopis Alternativní energie pořádají ve dnech 13. - 15. dubna v Koutech nad Desnou již druhý ročník konference - Výsledky výzkumu, vývoje a inovací pro obnovitelné zdroje energie (OZE 2011). Hlavním cílem připravované konference je napomoci lepšímu propojení výzkumné sféry s praxí. Přednášky budou zaměřené na prezentaci výsledků vědy a výzkumu v oblasti obnovitelných zdrojů, přičemž nebudou opomíjeny ani potřeby podnikatelské sféry a praxe. Konference je určena jak pracovníkům z řad výzkumných pracovištích, tak i zástupcům podnikatelské sféry a veřejné správy.

 

Přehled doposud přihlášených příspěvků (předběžný program se připravuje):

 • Alternativní zdroj nezávislého napájení pro dopravní zařízení
 • Biomasová výtopna Žlutice - efektivní propojení praxe s výzkumem
 • CPV - Vývoj fotovoltaických panelů nové generace v Elceram a TTS
 • Jak potlačit spékání biomasového popela?
 • Kogenerační jednotky v síti Smart grid
 • Možnosti snížení elektrické energie v domácnostech
 • Nové možnosti při spalování masokostní moučky v cementářské rotační peci
 • OZE pro energeticky soběstačné obce
 • Problematika LCA biopaliv
 • První zelená síť Vodafone - případová studie
 • Skúšenosti z přípravy a posudzovania projektov veterných parkov
 • Tepelný potenciál důlních vod v bývalých těžebních oblastech ČR
 • Vliv biologické předúpravy lignocelulosových substrátů na produkci bioplynu
 • Využití hydrolytických hub pro zvýšení výtěžnosti
 • Využitie biomasy v laboratóriu propagácie a využitia OZE
 • Využitie fotovoltaiky v laboratóriu propagácie a využitia OZE
 • Zvyšování odolnosti měst proti pohromám využitím ostrovních provozů podporovaných starty ze tmy
 • Historické a moderní způsoby uchování přebytečné elektrické energie (připravujeme)
 • Obec osvětlená sluncem i v noci (připravujeme)

   

  Přihlášku účasti s objednávkou služeb je možné zasílat nejpozději do 31. března 2011. Vyplněné přihlášky účasti zasílejte v původním formátu (MS Excel) na email: nemergutova@cemc.cz

 

webové stránky konference www.oze2011.cz