Více času na podstatné

Konference PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ 2016 mezi Odpadovými dny 2016

02.03.2016 10:02

ODPADOVÉ DNY je každoroční cyklus nejvýznamnějších odpadářských konferencí různých pořadatelů, který koordinuje EKO-KOM, a. s. Pravidelnou součástí tohoto cyklu je již od svého vzniku konference PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ, kterou pořádá České ekologické manažerské centrum a jejíž 3. ročník se bude konat 24. – 25. 10. 2016 v Praze v prostorách Autoklubu ČR v Opletalově ulici (naproti Hlavnímu nádraží).

Do letošního ročníku cyklu Odpadové dny 2016 jsou zahrnuty: symposium Odpadové fórum 2016 (15. – 18. 3. 2016, Hustopeče, pořádá CEMC, z. s.) a konference Odpady 21 (20. – 21. 4. 2016, Ostrava, pořádá Fite, a. s.), Odpady a obce 2016 (15. – 16. 6. 2016, Hradec Králové, pořádá EKO-KOM, a. s.), Biologicky rozložitelné odpady (21. – 23. 9. 2016, Náměšť nad Oslavou, pořádá ZERA Zemědělská ekologická regionální agentura, o. s.) a Předcházení vzniku odpadů (24. – 25. 10. 2016, Praha, pořádá CEMC, z. s.).

Podobně jako v minulých letech i letos o udělení záštity nad celým cyklem Odpadové dny 2016 EKO-KOM zažádal Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí, Hospodářskou komoru ČR, Asociaci krajů ČR a Svaz měst a obcí ČR.