Více času na podstatné

Konference: Životní prostředí a úpravnictví

03.02.2010 07:50

3. - 5. 6. 2010

VŠB-TU Ostrava

 

Konference
Konference bude zaměřena na nové vědecké technologické objevy v úpravnictví a ochraně životního prostředí.

 

Hlavní okruhy:

Úpravnictví:

 • Úprava a využití druhotných surovin
 • Úprava chudých rud
 • Úprava a obohacování průmyslových a keramických nerostů
 • Úprava uhlí, desulfurizace, briketování a koksování
 • Drcení, třídění a aglomerace
 • Flotace a flokulace
 • Hydrometalurgické procesy
 • Regenerace ušlechtilých kovů, jako zlato a stříbro
 • Snížení nečistot v nerostných surovinách určených k prodeji
   

Životní prostředí:

 • Problémy životního prostředí průmyslové krajiny
 • Staré ekologické zátěže
 • Sanační technologie
 • Rekultivace
 • Novinky pro snížení škodlivých emisních procesů
 • EIA, EMS, EMAS, IPPC
 • Čistší produkce
 • Environmentální management
 • Problematika vzorkování a chemické analýzy odpadů
 • Čištění odpadních vod
 • Obnovitelné zdroje energie
 •  

Recyklace a regenerac:

 • Recyklace průmyslových odpadů (hutních, energetických, strojních, chemických, potravinářských, po hornické a úpravnické činnosti atd.)
 • Recyklace komunálních, nemocničních, zemědělských a radioaktivních odpadů
 • Recyklace stavebních a demoličních odpadů
 • Recyklace autovraků
 • Zavádění nových technologií na zpracování elektroodpadu
 • Alternativní zpracování zbytkového odpadu s cílem umožnit jeho maximální recyklaci a využití
 • Podnikatelské aktivity v oblasti zpracování nerostných surovin a recyklace odpadů
 • Legislativní otázky recyklace a využití odpadů

 

Biotechnologie životního prostředí:

 • Biotechnologie v tvorbě a ochraně životního prostředí
 • Biologické metody čištění odpadních vod
 • Mechanicko-biologická úprava zbytkového odpadu
 • Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
 • Aplikace biotechnologií při získávání užitkových složek z nerostných surovin a odpadů
 • Biochemické techniky pro extrakci a čištění
 • Mikrobiální procesy degradace kontaminovaných látek
 • Biokoroze
 • Bioakumulace
 • Bioenergetika
 • Bioplasty
 • Bioremediace

 

Kontaktní adresa:

prof. Ing. Peter Fečko, CSc.
VŠB - TU Ostrava
Institut environmentálního inženýrství
17. listopadu 15
708 33 Ostrava Poruba
Tel.: +420 59 699 3575
Fax: +420 59 699 4041
E-mail: peter.fecko@vsb.cz
https://homen.vsb.cz/hgf/546/konference_EaMP_XIV.html
 

Dlaší informace ZDE