Více času na podstatné

Kontejnery jako živnost

27.06.2011 13:55

 

Soudní znalec Ing. Barchánek odpovídá na otázku: Otázka: Zejména ve velkých městech, ale i jinde, je běžným jevem, že někteří lidé, dejme tomu z okraje společnosti, probírají obsahy odpadových nádob a hledají v nich ještě jakkoli použitelné věci, které si odnášejí. U objemného odpadu, který se ukládá do velkoobjemových kontejnerů, jež rotují po městě, je to jev ještě běžnější.. Zajímalo by mne, zda se tito lidé nedopouštějí něčeho nezákonného. Otázka není tentokráte položena podnikatelem, ale občanem, který se zjevně zajímá o dění kolem sebe. více....

 

Zdroj: www.odpadoveforum.cz