Více času na podstatné

Kontrola nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek

03.08.2012 10:10

V Úředním věstníku Evropské unie byla zveřejněna směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU ze dne 4. 7. 2012 o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek a o změně a následném zrušení směrnice Rady 96/82/ES. Směrnice musí být do české legislativy dle čl. 31 plně transponována do 31. 5. 2015. Nová směrnice je určena členským státům EU a vstoupí v platnost 13. 8. 2012.

Vzhledem k přijetí nařízení (ES) č. 1272/2008 (nařízení CLP), které v EU provádí Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek a zavádí nové třídy a kategorie nebezpečnosti, bylo třeba upravit směrnici 96/82/ES tak, aby byla v souladu s tímto nařízením. Další změny se týkají rozšíření informací pro veřejnost, systému řízení informací a územního plánování.

Směrnice stanoví pravidla pro prevenci závažných havárií, při kterých jsou přítomny nebezpečné látky, a omezení jejich následků pro lidské zdraví a životní prostředí, aby byla zajištěna vysoká úroveň ochrany v celé EU.

 

Přílohy ke stažení:

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU — ENG

 

 

Zdroj: MPO