Více času na podstatné

Kontrola podaných hlášení v účtech ohlašovatelů

04.05.2011 12:51

Každý ohlašovatel si může sám ověřit na svém účtu, zda jeho hlášení bylo v pořádku podáno. Po přihlášení do účtu ,v sekci „Můj účet“ -> menu Přehledy -> Přehled podaných hlášení se zobrazí v tabulce podaná hlášení.
V případě, že je hlášení v pořádku podáno, je ve sloupci „Stav“ uvedeno „Přiděleno ověřovateli (čeká na ověření)“, popř. na základě provedené akce ověřovatele „K doplnění (není ověřitelné)“, v případě, kdy ověřovatel požaduje opravu hlášení nebo „Ověřeno“, v případě, kdy hlášení bylo ověřovatelem ověřeno.
Pokud předmětné hlášení uživatel ve svém účtu v  Přehledu podaných hlášení nenalezne, je nutné postupovat dle přílohy uvedené zde

 

zdroj: ISPOP