Více času na podstatné

Kontrola vlivu nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostredí

03.02.2010 07:41

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisu (dále jen „zákon o odpadech“) stanovuje v § 16 odst. 1 písm. j) původcům odpadu povinnost „vykonávat kontrolu vlivu nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostredí v souladu se zvláštními právními předpisy a plánem odpadového hospodárství“.

K této problematice Ministerstvo životního prostředí vydalo: Metodický návod pro plnění povinnosti původců odpadu , stanovenou § 16 odst. 1 písm. j) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, k vykonávání kontroly vlivu nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostredí v souladu se zvláštními právními předpisy a POH CR, POH kraje a POH původce.
Vzhledem k tomu, že dotčených zvláštních právních předpisu je soubor tvořený předpisy upravující ochranu zdraví lidí, rízení pracovního prostredí, bezpečnost práce a ochranu jednotlivých složek životního prostredí, poskytuje tento návod původcům odpadu základní orientaci v těchto právních předpisech a doporučuje postup pro plnění zákonem o odpadech stanovené povinnosti původce.

Metodický návod naleznete ZDE

 

V metodickém návodu je velmi šikovná příloha č.3. - Dotazník pro původce odpadu k prověření úrovně kontroly vlivu nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí