Více času na podstatné

Kontrolní činnost v roce 2011 v souvislosti REACH

21.10.2010 11:51

Při příležitosti konání 8. fóra pro výměnu informací v Helsinkách (12 - 14. října 2010) byly mimo jiné diskutovány plánované kontroly na rok 2011. Cílem projektu "REACH-EN-FORCE 2" je prosazování dodržování povinností nařízení REACH a CLP ze strany jednotlivých výrobců směsí. Kontroly budou zaměřené na celý dodavatelsko-odběratelský řetězec a budou kontrolovány veškeré povinnosti výrobců včetně ustanovení týkajících se CLP a bezpečnostních listů.

Dalším rozsáhlým tématem bylo samotné nařízení CLP, kdy pracovní skupina připravuje školení speciálních inspektorů, kteří následně budou školit kontrolní orgány jednotlivých členských zemí. První školení je připravováno na leden roku 2011.

Součástí plánované kontrolní činnosti je také vývoj speciálního IT nástroje, který by měl kontrolní činnost usnadnit. Vývoj tohoto nástroje má na starosti speciální pracovní skupina RIPE (Reach Information Portal for Inspectors). Další fórum se bude je plánováno na období 1. - 4.3. 2011.

[celá zpráva a doplňující odkazy]

Zdroj: ECHA