Více času na podstatné

Kontrolní tým ERÚ se nově zaměří na oprávněnost podpory u výroben KVET

30.08.2013 13:26

Energetický regulační úřad v rámci vlastních zjištění získal pochybnosti okolo správnosti údajů vykazovaných v oblasti kombinované výroby elektřiny a tepla u zdrojů, kde je klíčovým parametrem pro získání podpory z veřejných zdrojů úspora primární energie (parametr ÚPE).

Energetický regulační úřad nastavil parametry účinnosti tak, aby vysoce účinné zdroje dostávaly vyšší podporu. Při kontrole výkazů od operátora trhu zjistil pochybnosti ve vykazování parametrů účinnosti. Proto ERÚ předal podnět na Státní energetickou inspekci k okamžitému zahájení kontroly a upozornil operátora trhu na zjištěné pochybnosti.

 

Kombinovanou výrobu elektřiny a tepla stát financuje v rámci podpory obnovitelných zdrojů energie. Na takzvanou kogeneraci míří zhruba tři procenta z celkové roční podpory pro obnovitelné zdroje, jež v letošním roce činí 44,4 miliardy korun.

 

„Obávám se, že některé provozovny mohou pobírat vyšší podporu, než která jim dle kritérií ÚPE přísluší. Z tohoto důvodu si u některých výroben vyžádáme energetický audit, který výši úspory primární energie prokáže. V této souvislosti je potřeba upozornit, že čerpání podpory na základě nepravdivých údajů je dotační podvod,“ uvedla předsedkyně ERÚ Alena Vitásková.

 

Dále čtěte:

ČT24: Energetický regulační úřad podezřívá některé podniky ze zneužívání státních dotací. Týká se to firem, které vyrábí dohromady teplo a elektřinu. Ty nejúspornější pobírají velmi vysokou státní podporu – některé podniky ale podle ERÚ falšují zprávy, aby na dotace dosáhly. Byla proto povolána Státní energetická inspekce, aby v dané věci zahájila kontrolu. Více ZDE

 

Zdroje: ERÚ, ČT24