Více času na podstatné

Konzultace k přezkumu cílů v oblasti nakládání s odpady

29.07.2013 18:44

Hlavním účelem této konzultace je identifikovat problematické oblasti a navrhnout požadované cíle v nakládání s odpady v Rámcové směrnici o nakládání s odpady, Směrnici o skládkách odpadů a Směrnici o obalech a obalových odpadech. Důvod pro revizi těchto cílů je dvojí, za prvé jde o požadavek daný směrnicemi a za druhé je třeba dát tyto cíle do souladu s požadavky Komise na podporu efektivního využití zdrojů, tak jak jsou definovány v plánu EK na efektivní využití zdrojů a také s ambicemi, které si Komise dala v 7. Akčním plánu pro životní prostředí.

Informace o konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou rovněž dostupné na stránkách EK zde.

 

Své připomínky k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme můžete také zaslat na adresu Hospodářské komory ČR eupripominkovani@komora.cz a to nejpozději do 27. srpna 2013.

 

Související soubory:

Konzultační dokument