Více času na podstatné

Kotlíkové dotace: další výzva pro Moravskoslezský kraj bude v létě, slíbil ministr T. Chalupa

29.04.2013 13:53

V pondělí 29. dubna byla vyčerpána částka 40 milionů korun, která byla určena na výměnu starých neekologických kotlů v Moravskoslezském kraji. Do třetí výzvy bylo přijato 1005 žádostí. Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje už tímto způsobem nabídlo celkem 100 milionů korun.

"Můžu všem obyvatelům Moravskoslezského kraje slíbit, že v létě vypíšeme další výzvu, ve které bude dostatek peněz na výměnu kotlů. Zájem veřejnosti jasně ukazuje, že tento program má smysl. V současné době registrujeme zájem o program i z dalších krajů. Podmínkou je, že kraj ke každé ministerské koruně dá svoji vlastní korunu," říká ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

Všechny žádosti doručené po termínu (dne 29. 4. 2013) budou automaticky vyřazeny. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům nevracejí. Ministerstvo životního prostřední, Státní fond životního prostředí ČR a Moravskoslezský kraj nebudou poskytovat žadateli informace o průběhu vyřizování žádosti do doby vydání rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí finančních prostředků z Fondu a rozhodnutí orgánů kraje ze strany MSK. Na poskytnutí dotace není právní nárok.