Více času na podstatné

Kotlíkové dotace - pozor na novou přílohu!

06.08.2012 09:32

SFŽP upozornění pro žadatele ze společného programu MŽP a MSK na výměnu kotlů, že stávající část 4 Přílohy č. XII k dokladování likvidace původního kotle žadateli ve Společném programu MŽP a Moravskoslezského kraje ne ekologizaci vytápění se mění. Žadatelé o tzv. kotlíkovou dotaci musí místo dokladu nazvaného „Čestné prohlášení o likvidaci kotle" předat doklad „Potvrzení o likvidaci kotle". Nová příloha - Potvrzení o likvidaci kotle je pro žadatele o dotaci povinná s okamžitou platností a účinností.

 

Dokument ke stažení: Potvrzení o likvidaci kotle

 

Další přílohy k dotaci ke stažení: Dokumenty k Přílohám č. XII