Více času na podstatné

Kotlíkové dotace v Plzeňském kraji startují 26. května!

17.05.2014 06:21

Obyvatelé Plzeňského kraje budou moci od 26. 5. 2014 předkládat žádosti o dotaci ze Společného programu na podporu výměny kotlů. Příjem žádostí končí dne 30. 6. 2014, v 16:00 hodin nebo vyčerpáním alokace určené pro danou výzvu. Příjem žádostí bude probíhat ve dvou fázích. Nejprve elektronicky v aplikaci eDotace (pozor - nutná registrace v aplikaci eDotace), kde bude žadatelům přiřazeno pořadové číslo, následně pak žadatelé odevzdají tištěnou žádost se všemi povinnými přílohami na podatelně Krajského úřadu Plzeňského kraje. Podporovaný kotel musí být zároveň v době realizace akce uveden v průběžně aktualizovaném Seznamu výrobků a technologií (SVT) dostupném na webových stránkách Státního fondu životního prostředí ČR. Podpora se nevztahuje na výměny kotlů realizované před datem 26. 5. 2014.

 

Přílohy:

 

 

Zdroj: SFŽP, Plzeňský kraj