Více času na podstatné

Kotlíkové dotace pro Středočeský kraj byly dnes vyčerpány

05.09.2013 14:32

Ministerstvo životního prostředí a Středočeský kraj dne 5. září 2013 ukončují 3. výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Společného programu na podporu výměny kotlů z důvodu vyčerpání alokované částky. Občané Středočeského kraje projevili velký zájem o dotace na výměnu starého kotle za nový ekologický. Alokace 40 milionů korun byla vyčerpána během 4 dnů.

Pro tuto výzvu bylo alokováno celkem 40 milionů korun, a to 20 milionů Kč z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR a 20 milionů Kč z rozpočtu Středočeského kraje. Předmětem dotace je výměna stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje.

Ministerstvo životního prostředí je připraveno okamžitě dát k dispozici dalším žadatelům potřebné finanční prostředky. Teď záleží jen na vedení Středočeského kraje, zda bude schopné nalézt ve svém rozpočtu finance tak, aby splnilo podmínky programu a financovalo jej z 50 % procent stejně jako ministerstvo.

Žádosti přijaté dne 5. září 2013 nad rámec uvedené alokace mohou při zachování posloupnosti nahradit žádosti vyřazené z důvodu nesplnění podmínek. Všechny další žádosti doručené po tomto termínu budou v souladu s podmínkami dotačního programu automaticky vyřazeny.

Na poskytnutí dotace není právní nárok.