Více času na podstatné

KOUTY NAD DESNOU PATŘILY UŽ POTŘETÍ KONFERENCI OZE

22.06.2012 09:06

České ekologické manažerské centrum (CEMC) ve spolupráci s časopisem Alternativní energie uspořádalo ve dnech 25. až 27. dubna 2012 v Koutech nad Desnou už třetí ročník konference OZE 2012 – Výsledky výzkumu, vývoje a inovací pro obnovitelné zdroje energie. Pokud jste na konferenci nebyli, máte možnost získat DVD s přednáškami a prezentacemi.

Hlavním posláním konference bylo napomoci lepšímu propojení výzkumné sféry s praxí. Přednášky se již tradičně zaměřovaly na prezentaci výsledků vědy, výzkumu a inovací v oblasti obnovitelných zdrojů energie, přičemž opominuty nebyly ani potřeby podnikatelské sféry a praxe. Konference byla určena jak pracovníkům z řad výzkumných pracovišť, tak i zástupcům podnikatelské sféry a veřejné správy.

V průběhu dvou dnů se vystřídalo celkem 24 přednášejících z výzkumných ústavů, vysokých škol, zájmo vých asociací a fi rem. V pátek pak byla
konference zakončena exkurzí do bioplynové stanice v Šumperku.

Pojďme teď spolu na chvíli nahlédnout do jednoho ze sálu hotelu Dlouhé stráně v Koutech nad Desnou, kde se konference odehrávala, a připomenout si alespoň tři zajímavé příspěvky.

O využití šedých vod a jejich energie v budovách hovořil Ing. Karel Plotěný z firmy ASIO. Věnoval se možnostem získávání energie z odpadní vody. V zahraničí už jsou v jejím využívání poměrně daleko, první pokusy existují i v ČR. Jsou však provázeny nedůvěrou a nedostatečnou motivací. A protože nás problematika velmi zaujala, přinášíme článek věnující se tématu hned v tomto čísle.

Ing. Jiří Zima ze společnosti Skanska a.s. věnoval svou přednášku tématu energeticky soběstačné obec ve vztahu k energetické koncepci ČR. Společnost Skanska a.s. je již tradiční parnerem konference.

Dr. Marek Bobák z VŠCHT představil práci svou i svých kolegů na vývoji redoxní průtočné baterie s elektrolyty na bázi rozdílných iontů vanadu. Průtočné baterie budou podle něj v budoucnu plnit podobnou funkci jako přečerpávací vodní elektrárny, ovšem s výrazně menšími prostorovými nároky, za kompetitivní cenu a s krátkou dobou reakce. Instalací větší kapacity průtočných baterií v různých lokalitách se sníží potřeba stavby nových elektráren a otevře se možnost snadnějšího využití nestálých dodávek z obnovitelných zdrojů.

Zajímavé bylo rovněž vystoupení Ing. Lukáše Poláka z Ústavu jaderného výzkumu v Řeži o potenciálu vodíkových technologií k vyrovnání výkonu OZE. Představil nám různé způsoby, jak čelit proměnnému výkonu fotovoltaických elektráren.  Nejčastější je akumulace v nich vyrobené energie v různě pokročilých bateriových systémech. Historicky nejlépe ověřený způsob skladování velkého množství energie přinášejí přečerpávací vodní elektrárny. Zcela odlišný přístup nabízí možnost přeměny elektrické energie v energii chemicky vázanou. Velmi perspektivní a intenzivně zkoumaný je z tohoto hlediska vodík. A tomu byla věnována větší část příspěvku.

V Řeži totiž navrhli fotovoltaický hybridní systém a sestavili simulační model za účelem ověření funkčnosti navrženého systému na základě dat z reálného provozu fotovoltaiky. Výsledky podle Ing. Poláka ukazují, že navržená sestava dokáže zajistit dostatek elektrické energie i pro nezávislý ostrovní systém.

To byla samozřejmě jen subjektivní ochutnávka z příspěvků konference, kterou jsem měl tu čest moderovat. Chcete-li slyšet, vidět a prohlédnout si prezentace všech příspěvků odpřednášených na konferenci OZE 2012 – Výsledky výzkumu, vývoje a inovací pro obnovitelné zdroje energie, pak neváhejte a kupte si DVD, které právě vyšlo. Obsahuje databázi všech příspěvků, rejstřík autorů a účastníků. Cena je stanovena na 200 Kč včetně DPH a poštovného.
DVD objednávejte na e-mailové adrese info@tretiruka.cz. Do e-mailu, prosím, uveďte fakturační údaje a adresu pro doručení. DVD bude zasláno na uvedenou adresu spolu s fakturou.

A ještě chybí jeden údaj, pro zájemce o příští ročník konference zbývá uvést čas a místo jejího konání. Takže konference OZE 2013 – Výsledky výzkumu, vývoje a inovací pro obnovitelné zdroje energie se bude konat opět v hotelu Dlouhé stráně v Koutech nad Desnou, a to od 17. do 19. dubna 2013. Už teď si vyznačte toto datum v diáři. O možnosti včas se na konferenci přihlásit se dozvíte zde v časopise nebo na serveru www.tretiruka.cz.

 

Přehled přednášek a obsahu DVD na konferencei OZE2012 naleznete ZDE.

 

Partneři konference:

https://d79692b041.clvaw-cdnwnd.com/3de2fa855debd16a4880c1fa3c31e1d4/200001844-e35d7e64a3/treti_ruka_cmyk.jpg?hash=15102010
https://biom.cz/img/biom-ikona.gif https://d79692b041.clvaw-cdnwnd.com/3de2fa855debd16a4880c1fa3c31e1d4/200003314-a53e6a6384/nazeleno-logo.gif
https://d79692b041.clvaw-cdnwnd.com/3de2fa855debd16a4880c1fa3c31e1d4/200003313-dbff6dcf96/cenyenergie-logo.png
   


Více zde: