Více času na podstatné

Kovohutě Příbram loni zrecyklovaly téměř 58 tisíc tun olověných odpadů

18.03.2016 09:05

Kovohutě vyrobily loni rekordních 2200 tun výrobků z olova a cínu a téměř šest tun drahých kovů, jako jsou zlato, stříbro, palladium, platina a rhodium. Recyklováno bylo téměř 58.000 tun olověných odpadů. Ekologicky zrecyklováno bylo také téměř 1500 tun elektroodpadu a dalších 1050 tun svítidel a světelných zdrojů v dceřiné společnosti Recyklace Ekovuk.

Tržby společnosti v loňském roce tak překročily 2,3 miliardy Kč, s meziročním nárůstem o 7 %. Jde o druhé nejvyšší tržby v historii – rekordní byly ještě před krizí v roce 2007. Výše tržeb je ovlivněna zejména kurzem koruny, burzovními cenami zájmových kovů a také převedením určitých zakázek v oblasti recyklace olova z klasického systému nákup-prodej na přepracování, kdy si rozhodující zákazníci sami dodají olověné odpady a odeberou pak finální produkt – olovo. Hospodářský výsledek akciové společnosti pak byl na úrovni roku 2014.

Pracovníci podniku v roce 2015 vyrobili téměř 47 tisíc tun olova a jeho slitin, což je nejvyšší roční produkce v celé 229leté historii hutě. Zrecyklováno bylo celkem téměř 58 tisíc tun olověných odpadů.

Kovohutě vyrobily v divizi Produkty rekordních 2 200 tun výrobků z olova a cínu. Dále bylo v podniku loni vyrobeno téměř 6 tun drahých kovů (zlato, stříbro, palladium, platina, rhodium). Ekologicky zrecyklováno také bylo téměř 1500 tun elektroodpadu plus dalších 1 050 tun svítidel a světelných zdrojů v dceřiné společnosti RECYKLACE EKOVUK, a. s.

Sběrné místo elektroodpadu v areálu hutě se za celý rok 2015 zaplnilo více než 66 tunami vysloužilých elektrozařízení. V rámci ekologických služeb firmy se od občanů na vrátnici vykoupilo přes 100 tun olověných baterií. Na vrátnici funguje nepřetržitě v rámci ekologických služeb pro široký region výkup olověných baterií (dílčí ceny viz web), sběrné místo elektroodpadu a zpětný odběr baterií-suchých článků (tužkové baterie, „buřty“, apod. – zinko-uhlíkové, alkalické, atd.) pro ekologickou recyklaci. Společnost také vykupuje a recykluje další odpady z autovraků – autokatalyzátory, kabely, cívky či plošné spoje a recykluje polypropylen z olověných baterií i dalších odpadů.

Kovohutě se i v roce 2016 dále zaměřují na výkup a sběr odpadů od obyvatel Příbramska a okolí včetně pokračujících kol permanentní soutěže ve sběru zájmových odpadů – aktuální 10. kolo běží do 30. dubna. Projekt Školy je součástí odpadové soutěže a plus nabízí další možnosti spolupráce vzdělávacích organizací s Kovohutěmi.

Kovohutě Příbram v rámci svých ekologických služeb pro široký region nabízí členům Okresní hospodářské komory (OHK) Příbram, všem podnikatelům, školám i obcím svoz veškerého elektroodpadu (např. televize, monitory, počítače, tiskárny, domácí elektrospotřebiče, telefony, mobily, fotoaparáty, ruční nářadí, elektrické hračky, atd. – vše co je na kabel či baterie) vč. osvětlovacích zařízení, což jsou svítidla a světelné zdroje (zářivky, úsporky, výbojky; dále také klasické žárovky) a další odpady s obsahem rtuti (rtuťové teploměry).

Hutníci vyrobili od roku 1311 do konce roku 2015 za více než 704 let téměř  1,772 milionu tun olova a 5,3 tisíc tun stříbra v historii hutnictví na Příbramsku. Do 70. let minulého století se olovo vyrábělo z primárních surovin příbramských dolů a v posledních desetiletích už jen recyklací olověných odpadů, zejména autobaterií. Stříbro se vyrábí také již jen recyklací. Výroba se takto eviduje prostřednictvím historických pramenů, knih, výrobních deníků a v posledních letech v rámci elektronických databází. Při současném tempu výroby bychom se 2milionté tuny olova mohli dočkat někdy kolem roku 2020.

Firma aktivně také řeší ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR a dalšími dotčenými orgány staré ekologické zátěže (SEZ) – skládku sodné strusky a haldy. Loni na začátku roku byly zahájeny udržovací práce na skládce sodné strusky obdobného charakteru jako v letech 2012 až 2013.

Kovohutě Příbram jsou významným zaměstnavatelem regionu, zpracovatelem odpadů s obsahem olova a cínu (zejména olověných autobaterií), výrobcem olova, jeho slitin a dalších výrobků (pájky – včetně bezolovnatých, střelivo, plechy, atd.) a dále zpracovatelem odpadů s obsahem drahých kovů (zlato, stříbro, palladium, platina, rhodium) a odpadů elektrických a elektronických zařízení (elektroodpadu) vč. osvětlovacích zařízení, což jsou svítidla a světelné zdroje (zářivky, úsporky, výbojky; dále také klasické žárovky) a další odpady s obsahem rtuti (rtuťové teploměry). V oblasti odpadů s obsahem drahých kovů mají rozhodující podíl ve společnosti Galmet a na Slovensku vlastní dceřinou firmu Kovohuty SK. Na zpracování osvětlovacích zařízení vlastní Recyklaci Ekovuk.